November 1, 2012

הטור שלי במדור “מיקרוסקופ” ב”בשבע” גליון 516 מיום 1.11.2012

Posted in Uncategorized at 10:50 pm by yisraelmedad

<a href=”http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/12477″>יותר מספין</a>

לאחר ההכרזה על הריצה המשותפת של הליכוד וישראל ביתנו, הזדמן לי לצפות בדיון שבו לקחו חלק השרים לימור לבנת ומיקי איתן. איתן הסביר שבעצם הליכוד מהווה מפלגה לאומית-דמוקרטית-ליברלית, והביע חשש שהחיבור עם ליברמן עשוי להניס מצביעים מהליכוד. הוא ציין שזאת מורשתם של ז’בוטינסקי ובגין והוסיף שהוא מפחד מתזוזה חזקה לכיוון הלא רצוי. בנקודה זו ציפיתי שהמראיינת תשאל משהו כמו: “אבל השר איתן, ב-1965 מנחם בגין יצר את גח”ל, גוש חירות-ליברלים, מהלך מקביל למה שמר נתניהו עשה, ובעצם השיג שני הישגים: תנועת החירות, שנחשבה למפלגה קיצונית ואף פאשיסטית, התמרכזה וקיבלה דימוי מתון. ואילו המפלגה הליברלית שיצאה מתוך הציונים הכלליים של חיים וייצמן במקור, קיבלה את משנתו הלאומית של המחנה הרביזיוניסטי. אז אולי משהו דומה יתרחש כעת?” אבל שאלה כזאת לא נשמעה מפיה, וככל הידוע לי גם מראיינים אחרים לא חשבו לבדוק את ההיבט הזה. התקשורת התמסרה לספין של המתנגדים לחיבור, ולא אפשרה לצרכני תקשורת לזכות למידע אמין ולדעות שקולות ומאוזנות.

עוד ספין, חמור יותר, הוא של ‘הארץ’. פעמיים בחודש האחרון התבררו כותרות העיתון כלא נכונות וגרמו לכך שעיתונים רבים בעולם, שהסתמכו על דיווחיו, נאלצו להתנצל ולשנות את כותרותיהם (במהדורות האינטרנטיות). גדעון לוי בישר ש”רוב הישראלים תומכים במשטר אפרטהייד בארץ”, בעוד הממצאים של אותו סקר שקביעותיו צוטטו הוצגו בצורה מניפולטיבית. ‘הארץ’ אף פרסם מודעת הבהרה קטנה על כך השבוע. לפני שבועיים העיתון הטעה את קוראיו כאשר עקיבא אלדר פרסם כתבה תחת הכותרת “הממשלה מודה: אין כבר רוב יהודי בין הירדן לים”. לא רק שהממשלה לא הודתה, הנתונים הדמוגרפיים לא היו נכונים. אנחנו מחכים להתנצלות אמיתית.

ישראל מידד
^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: